top of page
XS 20180410_175541 COLOR_edited_edited.j

Tomatis, un mètode terapèutic (I)

Podem aprendre a escoltar, i és sobre la base d'aquest principi que es va fonamentar aquest  mètode terapèutic.

Per poder estar atents, entendre’ns i comunicar-nos necessitem tenir una bona escolta.

Moltes vegades les dificultats d’aprenentatge, el retard escolar o el mal comportament es deu a una disfunció de l’escolta. Podem sentir bé i a la vegada no entendre el que se’ns diu.

El Mètode de l'Escolta Tomatis o Àudio-psico-fonologia (APF) és una teràpia d'estimulació neurosensorial auditiva que es basa en més de 50 anys d'investigació i experiència del Dr. Alfred Tomatis, metge francès especialitzat en otorinolaringologia. Va dedicar gran part de la seva activitat professional a estudiar la relació entre l'oïda i la veu i per extensió al llenguatge, a la comunicació, a l'escolta i als múltiples problemes associats a una habilitat d’escolta deficient. 

Un dels plantejaments bàsics de Dr. A. Tomatis va ser la distinció entre sentir i escoltar. Sentir és la percepció passiva dels sons, no hi ha interpretació ni esforç, mentre que escoltar és un procés actiu i voluntari que requereix del desig d‘utilitzar l’oïda per enfocar els sons i analitzar-los. La integració de què sentim i escoltem és necessària per aconseguir una bona comunicació.

A través dels sentits rebem tota la informació que ens arriba de l'exterior, per l'oïda el percentatge més alt. Quan l'arribada de la informació no ens arriba bé, la comprensió es converteix en un gran esforç i és quan anem perdent atenció, concentració, motivació i apareixen els problemes d’aprenentatge, de llenguatge, de comunicació, de comportament, d’autoestima...

Hi ha dos factors essencials en una bona escolta, un és en l'àmbit neurofisiològic i un altre és en l'àmbit psicològic. En l'àmbit neurofisiològic, una sèrie de sistemes o integradors neurosensorials han de funcionar i estar interrelacionats adequadament, són els integradors vestibular, coclear. I en l'àmbit psicològic, hi ha d'haver el desig d'escoltar i comunicar-se.

Segons Tomatis, podem aprendre a escoltar, i és sobre la base d'aquest principi que es fonamenta aquest mètode terapèutic, per corregir els diferents problemes associats a una mala escolta.

El tractament és efectiu per una àmplia gamma de disfuncions, pel fet que l'oïda desenvolupa múltiples funcions: la funció d'escolta, la funció d'equilibri que es realitza a través de la zona vestibular i la funció de càrrega que es realitza a través de la còclea, reguladora de l'energia i de l'activitat cerebral.

Si aprofundim en aquestes funcions (escolta, equilibri, càrrega) observem que estimulant la funció d’escolta s’aconsegueix una major capacitat d’integració de la informació i per tant una millora en aspectes del llenguatge, lectura, escriptura... Estimulant la funció de l’equilibri s’aconsegueix una millor coordinació, to muscular, millorant conseqüentment problemes motrius, d’hipotonia, d’impulsivitat,... I actuant sobre la funció de càrrega s’aconsegueix una major activitat cerebral, per tant una millora de les funcions superiors com l’atenció, la concentració i la memòria.

Reeducant la nostra manera d'escoltar, podem millorar l’aprenentatge, les habilitats del llenguatge, l'atenció, l'energia, la concentració, la comunicació, la creativitat, el comportament...

La teràpia consisteix en un entrenament auditiu que s'aconsegueix a través d'una estimulació sonora per mitjà d'un aparell electrònic, l'Oïda Electrònica, especialment dissenyat per a exercitar l‘escolta.

La música que s'escolta durant les sessions d’entrenament és la de Mozart, cants gregorians, la veu de la mare, cançons infantils i populars i la pròpia veu, a través d'uns auriculars equipats amb un vibrador ossi. El vibrador obliga la persona a escoltar pels ossos i els auriculars per l’oïda. Aquestes dues vies d'accés fan pràcticament impossible inhibir-se a l'estimulació sonora.

El Dr. Tomatis afirmava que aquesta estimulació corregeix les connexions neuro-sensorials que són immadures o que s'han establert de manera incorrecta.

D'acord amb el tipus de freqüència que potenciem amb la programació s'observen canvis en la postura i la motricitat corporal, en el pensament lògic, la parla i la comunicació, la creativitat, l'estat anímic, la veu, aspectes psicològics de l'individu...

Perquè els sons afecten el cos de manera diferent en funció de les seves freqüències. Les vibracions de freqüència alta (de 3.000 a 20.000 hertz) proporcionen energia al cervell i afecten les operacions mentals i psicològiques; les de freqüència mitjana (de 1.000 a 3.000 hertz) es relacionen amb l'anàlisi del so, el llenguatge i la comunicació; i les de freqüència baixa (de 0 a 1.000 hertz) afecten el cos i la funció vestibular (el control del balanç i l'equilibri, el ritme, la coordinació, la verticalitat, el to muscular i l'orientació espai-temporal).

El Mètode de l’Escolta Tomatis beneficia als nens i als adolescents perquè els millora la comunicació i a la vegada els aporta seguretat i aprenen més eficaçment ja que estan més atents i motivats. També els millora l’actitud cap a l'aprenentatge perquè estan més tranquils, alegres, hàbils, desperts i curiosos.

I als adults els beneficia perquè els aporta més energia. Es mostren més segurs, creatius i els millora les seves relacions personals. Redueix l ‘ansietat i és beneficiós ens estats depressius.

També músics, cantants i artistes recorren a aquest mètode per millorar l’oïda i la creativitat.

Una bona escolta ens indica una bona alerta i motivació, és per tant primordial per afavorir el desenvolupament personal.


Aspectes que es treballen

 • Dificultats d’aprenentatge

 • Trastorns del llenguatge

 • Trastorns d’atenció

 • Integració sensorial

 • Trastorns del comportament

 • Problemes de comunicació

 • Desenvolupament psicomotriu

 • Reforça la confiança en un mateix

 • Pors, ansietat

 • Estats depressius

 • Estrès

 • Integració de llengües

 • Veu, música, cant

 • Preparació al part

 • Creixement personal

El mètode (I): Acerca de mí
bottom of page